โครงการรักษ์ป่ารักชีวิต

 

  ประวัติความเป็นมา
  วัตถุประสงค์
  โครงการและกิจกรรม
อาคารมูลนิธิแห่งใหม่
  บริจาค
  วัดป่าสุนันทวนาราม
  มูลนิธิมายา โคตมี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  โครงการอุทยานการศึกษาและพืชสมุนไพร
  -กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก
  -กิจกรรมดงสมุนไพร 500 ไร่
  -กิจกรรมการสร้างบ้านดิน
  โครงการรักษ์ป่ารักษ์ชีวิต
  -กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารช้างป่า
  -ชมรมพิทักษ์ไพรไทรโยค
  -กิจกรรมการลาดตระเวนป่า
  -กิจกรรมการปลูกกล้วยป่า
  โครงการสาธารณกุศล
  -กิจกรรมพุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนปฐมวัย
  -กิจกรรมเกื้อกูลอาสาสมัครและชาวบ้าน
  โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชม
  -กิจกรรมการกลั่นน้ำมันตะไคร้หอม
  -กิจกรรมเพาะเห็ดกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารช้างป่า
ปัจจุบันพื้นที่ป่าลดจำนวนลง ทำให้ต้นไม้และแหล่งแร่ธาตุ ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของสัตว์ป่า เช่น ช้างป่า , เก้ง , กวาง , เลียงผา , ไก่ป่า และนกต่างๆ ลดลงและสูญหายไปหลายแห่ง ซึ่งสัตว์ป่าเหล่านั้นอยู่กระจายอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนในของอุทยานแห่งชาติไทรโยค ต่างพากันออกจากป่าเพื่อมาหาอาหารถึงบริเวณที่ชาวบ้านปลูกพืชไร่ ทำให้เกิดปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าหรือสัตว์ป่าอื่นๆ สัตว์ป่านานาชนิดกำลังขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยป่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญและรักษาระบบนิเวศ เพิ่มความชุ่มชื่น ชะลอการลุกลามของไฟป่า และดูดซับน้ำป่าได้เป็นอย่างดี จึงควรมีการสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดำเนินโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ในระยะต่อไป

ตัวแทนพระสงฆ์  ๑  รูป , เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฯทย.๕  บ้านแม่น้ำน้อย  ๕  คน , ทหารสังกัดกอรมน.ส่วนแยก๒    รวม  ๓  คน  , สมาชิกชมรมพิทักษ์ไพรไทรโยครวม  ๖  คน  รวมทั้งหมด  ๑๕  คน

“ รถยนต์โฟวิลได้ร์ขณะนำคณะสำรวจจอดลงดูสภาพพื้นที่ป่า ”

“ สภาพป่าที่ต้องการปลูกกล้วยป่าจุดที่๑ พบว่ามีสภาพป่าเป็นป่าไผ่ผาก พบกล้วยป่า ๑ ต้น ”

“ แผ่นที่ระวาง ๑:๕๐,๐๐๐ เครื่องจีพีเอสและเข็มทิศ ”

“ คณะสำรวจพูดคุยการเลือกพื้นที่ปลูกกล้วยป่า ”

“ สมาชิกชมรมพิทักษ์ไพรไทรโยค ทำสัญลักษณ์เขตปลูกกล้วยป่า ”

“ นักสำรวจกำลังบันทึกข้อมูลต้นไม้ ที่เป็นอาหารสัตว์ป่า เช่น มะขามป้อม , ต้นหว้าเป็นต้น ”

“ พบรอยเท้าช้างป่าขนาดใหญ่กว้างประมาณ ๕๐ ซ.ม และรอยเท้าเก้ง , กวาง , เลียงผา , หมูป่า ต่างเดินทับรอยเท้าช้างป่า มุ่งหน้าไปตามด่านช้างป่า ”

“ สภาพโป่งดินขนาดใหญ่ที่พบ และต้องการเสริมเกลือและแคลเซียมในบริเวณนี้ ”

“ คณะสำรวจพบรอยเท้าสัตว์ป่านานาชนิดมากมายที่เดินทางเข้ามาหากินในโป่ง เช่น ฝูงช้างป่า , ฝูงกวาง , ฝูงเก้ง , ฝูกนกเขาเปล้า , ฝูงหมูป่า , เลียงผา และไก่ป่า ”

“ คณะสำรวจเดินข้ามแม่น้ำเลาะ มีน้ำใสไหลตลอดทั้งปี ช่วงนี้น้ำลดลงมากพบหินโผล่กระจายตามลำห้วย ”

“ สภาพลำห้วยผึ้งจุดสำรวจที่ ๒ น้ำลดลงมาก สัตวป่านานาชนิดอาศัยกินน้ำตามลำห้วย ”

“ บริเวณพักค้างคืนในป่าเส้นทางแม่น้ำเลาะ ”

“ สภาพป่าที่ต้องการปลูกกล้วยป่าจุดสำรวจที่ ๒ ป่าห้วยผึ้ง มีสภาพเป็นป่าที่มีการปลูกทดแทนขึ้นใหม่จากการถูกสัมปทานสมัยก่อน ระบบนิเวศจึงยังไม่มีในบริเวณนี้ ไม้พื้นล่างที่ปกคลุมหน้าดินยังไม่มี และไม่พบกล้วยป่าเลย ”

“ บริเวณหนองงูเหลือม อีกจุดหนึ่งที่ทดลองทำโป่งเทียม ”

“ ก่อนที่จะเดินทางกลับ คณะนักสำรวจกำลังพูดคุยและสรุปผลการเข้าสำรวจป่าในครั้งนี้ เพื่อจะดำเนินการปลูกพืชอาหารสัตว์ในระยะต่อไป ”

 
 

2009 Pra Ajahn Mitsuo Foundation. All Rights Reserved.