บริจาค

 

  ประวัติความเป็นมา
  วัตถุประสงค์
  โครงการและกิจกรรม
อาคารมูลนิธิแห่งใหม่
  บริจาค
  วัดป่าสุนันทวนาราม
  มูลนิธิมายา โคตมี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  โครงการอุทยานการศึกษาและพืชสมุนไพร
  -กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก
  -กิจกรรมดงสมุนไพร 500 ไร่
  -กิจกรรมการสร้างบ้านดิน
  โครงการรักษ์ป่ารักษ์ชีวิต
  -กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารช้างป่า
  -ชมรมพิทักษ์ไพรไทรโยค
  -กิจกรรมการลาดตระเวนป่า
  -กิจกรรมการปลูกกล้วยป่า
  โครงการสาธารณกุศล
  -กิจกรรมพุทธธรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนปฐมวัย
  -กิจกรรมเกื้อกูลอาสาสมัครและชาวบ้าน
  โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชม
  -กิจกรรมการกลั่นน้ำมันตะไคร้หอม
  -กิจกรรมเพาะเห็ด
 


ผู้สนใจร่วมบริจาค
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
“มูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา วัดศรีประวัติ
เลขที่บัญชี 344-225675-2
หรือติดต่อที่ทำการมูลนิธิฯ ได้ที่
“มูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก”
110 บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034) 546-635 (02)676-3453
อีเมล์ : pamgfoundation@gmail.com
เวบไซด์ : www.praajahn-mitsuo.org
 

2008 Pra Ajahn Mitsuo Foundation. All Rights Reserved.